Osiguranje

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Štiti vas od odgovornosti prema trećim osobama u slučaju tjelesnih ozljeda, narušavanja
zdravlja ili smrti osobe te uništenja, odnosno oštećenja stvari. Treće osobe su i pješaci i osobe
u drugom vozilu, ali i vaša obitelj te ostali suputnici u vašem automobilu, stoga je vrlo važno
kome povjeravate ovo osiguranje, a osobe s tjelesnim invaliditetom ostvaruju popuste od 15-
20%. Uz obavezno osiguranje vašeg vozila možete ugovoriti i djelomični kasko (nalet
životinje, svjetla i zrcala, vjetrobranska stakla, pritisak snijega i dr.), zaštitu bonusa, auto
asistenciju.

Autonezgoda

Osigurajte sebe kao vozača i putnike od posljedica nesretnog slučaja uz mogućnost biranja
visine osiguranih svota. Ova polica pruža zaštitu ne samo za vrijeme vožnje, dok upravljate
motornim i drugim vozilima, već vas osigurava i u slučaju drugih aktivnosti : – utovaru i
istovaru teretnog vozila ili prikolice koji su u neposrednoj vezi s motornim vozilima u
prometu, pri radu s priključnim strojem kojem motorno vozilo daje pogonsku snagu,
manipulaciji vozilom koje je u neposrednoj vezi s prometom. Osigurani rizici su: smrt od
nesreće, invaliditet (trajni ili potpuni) a pokriveni su i troškovi liječenja.

AO plus

Prometna nezgoda se može dogoditi i najpažljivijim vozačima, ponekad je dovoljan samo
trenutak nepažnje. U slučaju da ste kao vozač vi krivi ili suodgovorni za nastalu prometnu
nezgodu, jamčimo vam naknadu štete koju ste pretrpjeli zbog tjelesnih ozljeda, uz minimalni
dodatni izdatak pri ugovaranju police.

Kasko osiguranje

Dodatno se osigurajte od nepredviđenih troškova. Kasko osiguranje pokriva materijalnu štetu
nastalu na vašem vozilu – u slučajevima da ste kao vozač vi krivi ili suodgovorni za nastalu
prometnu nezgodu te ako je vaše vozilo uništeno ili oštećeno bez vašeg znanja.

Osiguranje imovine

Ugovorite inovativan imovinski paket kako biste zaštitili svoj dom, apartman ili vikendicu od
niza rizika i pružili im kvalitetnu sigurnost.

Osiguranje plovila

Za bezbrižnu plovidbu morem,  ugovorite policu obveznog osiguranja plovila i osigurajte se
od odgovornosti za eventualne štete nanesene trećim osobama.

 

Putno osiguranje

Kako biste sebi i vašoj obitelji osigurali potpunu zdravstvenu njegu i naknadu troškova
liječenja hitnih slučajeva u inozemstvu, ugovorite policu putnog zdravstvenog osiguranja i
budite bezbrižni dok putujete.

 

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Sa policom dopunskog zdravstvenog osiguranja oslobođeni ste troškova participacije pri
korištenju zdravstvenih usluga, te dodatno možete ugovoriti B listu lijekova. Također vas
oslobađa plaćanja medicinske dijagnostike, specijalističkih pregleda, fizikalne rehabilitacije,
stomatološke zdravstvene zaštite, bolničkog liječenja, nabavka ortopedskih i drugih
pomagala, te plaćanja participacije po pregledu i izdanom receptu.

 

Osiguranje od odgovornosti

Nudimo Vam proizvode iz područja osiguranja od odgovornosti koja su namijenjena zaštiti
Vašeg poslovanja.
Osnovna vrsta osiguranja je:

opća odgovornost prema trećim osobama

(osiguranje od građansko-pravne izvanugovorne odgovornosti osiguranika za
oštećenje ili uništenje stvari kao i za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe)
Tim osiguranjem pokrivena je odgovornost iz djelatnosti osiguranika (koja je naznačena u
ponudi i polici osiguranja) iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa, ili drugog svojstva kao
izvora rizika koji isto tako moraju biti navedeni u ponudi i polici osiguranja.
Dodatno je moguće ugovoriti i:

odgovornosti prema vlastitim djelatnicima

Obje ove vrste osiguranja mogu biti dopunjene

– odgovornošću za imovinsku štetu u širem smislu (eng. pure financial loss) odnosno za

štete koje nisu nastale ni povredom tijela ili zdravlja neke osobe, ni oštećenjem

odnosno uništenjem stvari.

Nadalje, nudimo i pokriće profesionalne (ugovorne) odgovornosti, te produktne odgovornosti

Osiguranje obrta i industrije

Upravljanje tvrtkom izazovan je zadatak koji u svakodnevnom poslovanju zahtjeva pažljivo
planiranje i vođenje. Svaki gospodarstvenik koji je svjestan mogućeg utjecaja prirodnih i
drugih opasnosti na poslovanje, nastoji smanjiti izloženost svojeg poduzeća na prihvatljiviju
razinu prenošenjem dijela rizika na osiguravajuće društvo.
Izloženost pojedinim rizicima između ostalog ovisi o vrsti djelatnosti koja se obavlja, lokaciji
i okruženju u kojem se poslovni subjekt nalazi te je za oblikovanje osigurateljnog pokrića
potrebno sagledati niz različitih čimbenika. Osiguranjem imovine možete umanjiti utjecaj koji
bi ostvarenje nekog od osiguranih štetnih događaja moglo imati na Vaše poslovanje.
Odaberite odgovarajuće rješenje iz širokog izbora osiguranja imovine:

– osiguranje od požara i nekih drugih rizika

– osiguranje od potresa

– osiguranje od provalne krađe i razbojstva

– osiguranje stakla od loma

– osiguranje strojeva od loma

– osiguranje od prekida rada uslijed požara i nekih drugih rizika

– osiguranje objekta u izgradnji

– osiguranje objekta u montaži