Korisni linkovi

HANFA: www.hanfa.hr
Hrvatski ured za osiguranje: www.huo.hr
Svijet osiguranja: www.svijetosiguranja.hr
Korisne informacije za osiguranike: www.osiguranje.hr

 

Osigurateljni partneri:

Croatia osiguranje dd
Ergo osiguranje dd
Euroherc osiguranje dd
Generali osiguranje dd
Wiener osiguranje dd
HOK osiguranje d.d.
Allianz osiguranje d.d.